Ś.p. Janusz Gołębiewski

Pogrążeni w smutku informujemy, że 6.07.2022 zmarł w Gdańsku Janusz Gołębiewski, lat 69, członek honorowy PZHGP, były długoletni prezes Zarządu Oddziału 058 Gdańsk-Wrzeszcz PZHGP, pełniący w minionym wieku różne funkcje we władzach Okręgu Gdańsk, m.in. sekretarza Zarządu Okręgu Gdańsk; wybitny hodowca i wielki pasjonat sportu gołębiarstwa pocztowego, zdobywca wielu tytułów mistrzowskich we współzawodnictwach lotowych wszystkich szczebli oraz laurów na wystawach gołębi krajowych i zagranicznych, m.in. właściciel gołębia reprezentanta Polski na Olimpiadzie w Weronie (Włochy) w 1991 r.; człowiek niezwykle życzliwy i koleżeński, zachowujący zawsze poczucie humoru, życiowy optymizm i nieustające zainteresowanie sprawami naszego sportu oraz środowiska mimo stale pogarszającego się stanu zdrowia, które w ostatnich kilkunastu latach uniemożliwiało mu prowadzenie hodowli.

         Msza św. w intencji śp. Janusza Gołębiowskiego odprawiona zostanie 12.07. br. o godz. 10 w kościele pw. św. Judy Tadeusza przy ul. Świętokrzyskiej 47 A w Gdańsku, pogrzeb tego samego dnia na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku-Wrzeszczu, początek ceremonii o godz. 11.30 w nowej kaplicy.

PODZIĘKOWANIE

Szanowni Hodowcy!

26 marca 2022r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze delegatów Okręgu Gdańsk PZHGP.  

Po przywitaniu i wprowadzeniu sztandaru kol. Prezes Łukasz Grochocki przypomniał, że mamy szczególnie trudny okres związany z trwającymi działaniami wojennymi na Ukrainie i stale rosnącą falą Uchodźców przybywających do Polski. W związku z zaistniałą sytuacją zaapelował do zebranych delegatów o wsparcie finansowe projektu, który przedstawi kol. Andrzej Lieske. Następnie wystąpił kol. Andrzej Lieske i omówił założenia projektu, który realizują nauczyciele wolontariusze z Powiatowego Zespołu Szkół w Kłaninie. Nauczyciele z wyżej wymienionej placówki prowadzą kurs języka polskiego dla czterech grup Uchodźców: małych dzieci, dzieci w wieku wczesnoszkolnym, młodzieży i dorosłych. Do przeprowadzenia kursu niezbędne są przybory biurowe, podręczniki, gry i zabawy edukacyjne. I w związku z powyższym, zwrócił się do delegatów, by wsparli finansowo to przedsięwzięcie. Delegaci zaaprobowali tę inicjatywę i szczodrze ją wsparli. Zebrano 1060zł. w gotówce i dodatkowo na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej uchwałą delegatów na konto Rady Rodziców przyznano kwotę 500zł. Kol. Andrzej Lieske komisyjnie otworzył skarbonkę z datkami, co zostało udokumentowane na zamieszczonych zdjęciach.

Serdecznie dziękujemy darczyńcom za wsparcie i zapewniamy, że środki finansowe będą dobrze wykorzystane.

Andrzej Lieske i nauczyciele PZS w Kłaninie