Zebranie delegatów Okręgu Gdańsk 2024

17 marca 2024 r. w Tczewie na na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Delegatów Okręgu Gdańsk spotkali się delegaci wybrani w Oddziałach przynależnych do Okręgu.                                                                         

Zanim przystąpiono do przedstawienia porządku zebrania wprowadzono sztandar Okręgu Gdańsk, a następnie Prezes Okręgu kol. Krzysztof Ptach rozpoczął obrady od minuty ciszy dla uczczenia zmarłych członków naszego Okręgu w minionym okresie sprawozdawczym. Po przedstawieniu porządku zebrania i jego zatwierdzeniu powołano komisję mandatową i komisję uchwał i wniosków Komisja mandatowa potwierdziła prawomocność zebrania. Kolejnym punktem zebrania były sprawozdania Prezesa Okręgu Gdańsk, Wiceprezesa ds. Finansowych Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie Prezesa Okręgu przedstawił kol. Ptach Krzysztof, który przedstawił stan naszego Okręgu i działania Zarządu. Podziękował za bardzo dobrą współpracę Zarządowi Okręgu, komisjom, zarządom Oddziałów i hodowcom. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej przedstawił przewodniczący kol. Szlagowski Roman. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawił kol. Rachunek Stanisław. Komisja wysoko oceniła pracę Zarządu Okręgu w ubiegłym roku pod względem finansowym i merytorycznym, a następnie złożyła wniosek o udzielenie im absolutorium. Delegaci udzielili absolutorium Zarządowi Okręgu, Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Jednogłośnie przyjęto preliminarz budżetowy na 2024r. przedstawiony przez kol. Dudę Zbigniewa.

Na zakończenie delegaci żegnali się, życząc sobie udanego sezonu lotowego.

Doroczna, okręgowa za nami…

Mimo gorących dni w Polskim Sejmie, poseł Magdalena Sroka znalazła czas by 9.12.2023 roku odwiedzić Wystawę Okręgu Gdańsk PZHGP odbywającą się w hali sportowej Zespołu Kształcenia i Wychowania w Pelplinie. Podobnie jak w poprzednich latach pani Poseł, a także Mirosław Chyła – Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin oraz Lucyna Bielińska – Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania – jako goście honorowi Wystawy zostali owacyjnie powitani przez kilkuset hodowców obecnych na sali.

Otwarcia Wystawy dokonał Krzysztof Ptach – Prezes Okręgu Gdańsk w obecności członków Zarządu oraz Zbigniewa Dudy – Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej i Łukasza Grochockiego – Członka Zarządu Głównego PZHGP. Prowadzący konferansjerkę Bogdan Owsiany – Wiceprezes Zarządu Okręgu zaprosił do prezentacji poczty sztandarowe: Zarządu Okręgu Gdańsk i kilkunastu oddziałów.

Następnie przystąpiono do dekoracji zwycięzców poszczególnych rywalizacji w lotach gołębi dorosłych i młodych 2023 roku. Najwięcej okazałych pucharów odebrali Stanisław i Jacek Struzikowie z Oddziału 065 Malbork. Puchary i nagrody dla tryumfatorów lotu gołębi młodych z miejscowości Wittstock wręczała wspólnie z członkami Zarządu Okręgu poseł Magdalena Sroka. Nagrodzeni zostali zwycięzcy indywidualni i właściciele najlepszych drużyn: Krzysztof Rekowski z Oddz. 074 Kociewie, spółka Latopolski Rankiewicz z Oddz. 0324 Kwidzyn, Jarosław Załęski, Krystian Żołądek i Piotr Czapiewski z Oddz. 063 Kościerzyna oraz bracia Mirosław i Mariusz Marszałkowscy z Oddz. 058 Gdańsk-Wrzeszcz.

Największym zainteresowaniem zwiedzających wystawę cieszyła się reprezentacja Okręgu Gdańsk na 72. Ogólnopolską Wystawę w Katowicach, zaplanowaną w terminie 12–14 .01.2024 roku. Spośród około 300 gołębi wystawionych przez wybrzeżowych hodowców, sędziowie: Bogdan Adam, Marek Lipinski i Leszek Tybuś – wytypowali – dokonując fachowej oceny najładniejsze okazy naszej hodowli. I tak, w klasie Standard Olimpijski 0:1, po raz trzeci wystawę okręgową wygrała DV-09715-18-131, niebieska Zdzisława Lademanna z Oddz. 072 Rumia. Wśród samczyków w klasie Standard Olimpijski najwyższą ocenę uzyskał gołąb PL-DE-19-259420, niebieski nakrapiany Jana Kopki z Oddz. 058 Gdańsk-Wrzeszcz. W gołębiach klas Olimpijski Standard Młode zarówno wśród samców jak i samic bezkonkurencyjne okazały się niebieskie nakrapiane ptaki Jana Kopki.

Z nieco skromniejszymi ocenami za standard ptaki z klas sportowych zachwycały wynikami; na przykład zwycięzca klasy Sport-Wyczyn, niebieski nakrapiany samczyk PL-074-19-1443 Andrzeja Penkowskiego z Oddz. 074 Kociewie. Ptak ten w dwóch ostatnich latach zdobył 23 konkursy pokonując 10525 k.km. Co ciekawe, gołąb ten był także najlepszy w klasie Sport-Wyczyn w reprezentacji Okręgu Gdańsk w 2022 roku, aczkolwiek z nieco mniejszym kilometrażem – 9011,50. W klasie Sport D bardzo dobrym wynikiem – 11 konk. koef. 37,31 legitymuje się niebieska samiczka PL-074-21-1141 spółki Zygmunt i Łukasz Grochocki & Marek Seroka z Oddz. 074 Kociewie. W klasie Sport H najlepszy okazał się PL-078-20-8734,1:0, n. n. Kazimierza Malza, z Oddz. 078 Kartuzy – Żukowo, z wynikiem 6 konk., koef 14.35. Natomiast klasę Sport F (gołębie młode) wygrała niebieska nakrapiana samiczka PL-076-23-1446 Piotra Hallmanna z Oddz. Wejherowo, która w 3 konkursach uzyskała koef. 1,84.

Wystawa była też okazją do wręczenia odznaczeń przyznanych przez Zarząd Główny PZHGP. Najwyższe odznaczenia – Członkostwo Honorowe odebrali: Piotr Rompca i Jerzy Wyczółkowski. W gronie uhonorowanych Złotą Odznaką PZHGP znalazł się też burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła.

Tradycji stało się zadość, tak jak i w poprzednich latach podczas tegorocznej Wystawy przeprowadzono aukcję gołębi i akcesoriów hodowlanych na rzecz chorych dzieci. Zlicytowano 75 gołębi znanych w Polsce hodowców, uzyskując łącznie sumę 24 400 złotych.

Wystawę odwiedziło wielu wybrzeżowych hodowców, a także koledzy z innych Okręgów, m. in. zaszczycili nas obecnością: dwukrotny Wicemistrz Polski w lotach – Cezary Hałat z Oddz. 0321 Chełmża, Okręg Toruń oraz lekarz weterynarii Andrzej Koralewski – hodowca z Oddz. 0240 Dobre Miasto, Okręg Olsztyn.

Tekst i zdjęcia Tadeusz Woźniak